Kamoman.com

บอร์ดหรรษากาโม่แมน => บอร์ดทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:19:59 PMหัวข้อ: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:19:59 PM
(http://postto.me/0/8fy.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:21:01 PM
(http://postto.me/0/8fq.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:21:24 PM
(http://postto.me/0/8fz.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:24:07 PM
(http://postto.me/0/8fr.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:24:30 PM
(http://postto.me/0/98e.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:24:50 PM
(http://postto.me/0/986.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:25:12 PM
(http://postto.me/0/98f.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:25:34 PM
(http://postto.me/0/987.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:26:02 PM
(http://postto.me/0/8fw.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:26:20 PM
(http://postto.me/0/8fo.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:26:40 PM
(http://postto.me/0/8fx.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:26:58 PM
(http://postto.me/0/8fp.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:27:19 PM
(http://postto.me/0/98c.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:27:38 PM
(http://postto.me/0/984.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:27:56 PM
(http://postto.me/0/98d.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:28:21 PM
(http://postto.me/0/985.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:28:39 PM
(http://postto.me/0/6ri.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:28:53 PM
(http://postto.me/0/6ra.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:29:12 PM
(http://postto.me/0/6rj.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:29:28 PM
(http://postto.me/0/6rb.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:29:43 PM
(http://postto.me/0/7jy.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:29:59 PM
(http://postto.me/0/7jq.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:30:16 PM
(http://postto.me/0/7jz.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:30:32 PM
(http://postto.me/0/7jr.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:30:49 PM
(http://postto.me/0/6rg.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:31:16 PM
(http://postto.me/0/6r8.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:31:35 PM
(http://postto.me/0/6rh.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:31:53 PM
(http://postto.me/0/6r9.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:32:14 PM
(http://postto.me/0/7jw.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 05:32:37 PM
(http://postto.me/0/7jo.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:29:00 PM
(http://postto.me/0/94c.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:29:31 PM
(http://postto.me/0/944.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:29:48 PM
(http://postto.me/0/94d.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:30:08 PM
(http://postto.me/0/945.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:30:28 PM
(http://postto.me/0/8fi.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:30:49 PM
(http://postto.me/0/8fa.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:31:08 PM
(http://postto.me/0/8fj.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:31:29 PM
(http://postto.me/0/8fb.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:31:48 PM
(http://postto.me/0/97y.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:32:07 PM
(http://postto.me/0/97q.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:32:31 PM
(http://postto.me/0/97z.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:32:50 PM
(http://postto.me/0/97r.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:33:12 PM
(http://postto.me/0/8fg.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:33:32 PM
(http://postto.me/0/8f8.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:34:01 PM
(http://postto.me/0/8fh.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:34:22 PM
(http://postto.me/0/8f9.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:34:41 PM
(http://postto.me/0/97w.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:35:01 PM
(http://postto.me/0/97o.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 18, 2013, 06:36:22 PM
(http://postto.me/0/6r0.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กันยายน 18, 2013, 07:59:15 PM
ว้าววววว  สวยๆทั้งน้าน  บางรูปไม่เคยเห็น
ขอเซฟๆๆๆ  ขอบคุณมากครับคุณcamee
 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038
 ;>s0d030 ;>s0d030 ;>s0d030


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: teunjai ที่ กันยายน 19, 2013, 11:06:06 PM
งามมากค่ะ...คุณ carmee  คลาสสิคสมชื่อ 
ชมเพลินเจริญตาจริง ๆ   ขอบคุณมากค่ะ..                     ;>s0d013 ;>s0d013


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ กันยายน 25, 2013, 09:59:15 AM
งามจริงๆ ค่ะ  ;>s0d041


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:17:13 PM
(http://postto.me/0/gzm.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:17:31 PM
(http://postto.me/0/gzv.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:17:44 PM
(http://postto.me/0/gzn.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:18:02 PM
(http://postto.me/0/g7c.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:18:15 PM
(http://postto.me/0/g74.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:18:31 PM
(http://postto.me/0/g7d.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:18:49 PM
(http://postto.me/0/g75.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:19:19 PM
(http://postto.me/0/gzs.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:19:40 PM
(http://postto.me/0/gzk.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:20:02 PM
(http://postto.me/0/gzt.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:20:29 PM
(http://postto.me/0/gzl.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:20:47 PM
(http://postto.me/0/gay.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:20:58 PM
(http://postto.me/0/gaq.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:21:23 PM
(http://postto.me/0/gaz.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:21:44 PM
(http://postto.me/0/gar.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:22:12 PM
(http://postto.me/0/h3e.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:22:32 PM
(http://postto.me/0/h36.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:23:56 PM
(http://postto.me/0/h3f.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:24:12 PM
(http://postto.me/0/gaw.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:28:35 PM
(http://postto.me/0/htn.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:29:00 PM
(http://postto.me/0/htf.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:29:26 PM
(http://postto.me/0/im2.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:29:45 PM
(http://postto.me/0/ilu.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:30:10 PM
(http://postto.me/0/im3.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:30:28 PM
(http://postto.me/0/htk.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:30:53 PM
(http://postto.me/0/htc.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:31:14 PM
(http://postto.me/0/htl.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:31:33 PM
(http://postto.me/0/htd.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:31:57 PM
(http://postto.me/0/im0.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:32:17 PM
(http://postto.me/0/im1.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:32:29 PM
(http://postto.me/0/hx6.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:32:54 PM
(http://postto.me/0/hwy.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:33:10 PM
(http://postto.me/0/hx7.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:33:41 PM
(http://postto.me/0/hwz.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:34:38 PM
(http://postto.me/0/ipm.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:35:50 PM
(http://postto.me/0/ipn.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:36:46 PM
(http://postto.me/0/ipf.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:37:06 PM
(http://postto.me/0/hx4.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:37:32 PM
(http://postto.me/0/hx5.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:38:20 PM
(http://postto.me/0/hwx.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:39:40 PM
(http://postto.me/0/ipk.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:40:17 PM
(http://postto.me/0/ipc.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:41:42 PM
(http://postto.me/0/ipd.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:42:16 PM
(http://postto.me/0/g8q.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:42:54 PM
(http://postto.me/0/g8i.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กันยายน 25, 2013, 10:43:51 PM
(http://postto.me/0/g8r.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กันยายน 25, 2013, 11:11:45 PM
 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038
 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038 ;>s0d038
มาแบบจุใจ ขอบคุณมากครับคุณคามี


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: babyblue ที่ กันยายน 26, 2013, 08:17:17 AM

      แต่ละปกงดงามสุดคลาสสิค ขอบคุณครับ...

         ;>s0d013 ;>s0d039


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 26, 2013, 09:34:48 AM
  ป๋า carmee มาตั้งกระทู้นี้ตั้งแต่เมื่อไรฟ่ะเนี่ย
ทำไมไม่เห็นมีใครมาสะกิดข้าง ๆ หรือมาประกาศ
ให้ทราบก้นบ้างเลย ว่ามี ตาหวานคลาสสิค รูปเก่า ๆ
สวย ๆ งาม ๆ มาลงให้ดูกันตั้งแต่ 18 ก.ย. ...
   แหม๋...เกือบสายไปซะแล้ว เกือบไม่ได้ดูของดี
พร้อม ๆ กับป๋า ๆ เลย เช๊อะ...
   ป๋า carmee เก็บไว้เฉพาะตาหวานคลาสสิค
แบบเต็มสูบ จากหนังสือการ์ตูนตาหวานหลากหลาย
  เห็นแล้ว อึ้ง ทึ่ง เสียว เจี้ยวจ้าวน่าดู


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 26, 2013, 09:41:04 AM
  มาลงแบบไม่พูดไม่จา ลงแบบ nonstop
ไม่หมด ไม่หยุด ลงแบบได้ใจมาก ๆ ดูกันแทบไม่ทัน
   พูดถึงป๋า carmee สังเกตเห็นว่า...ป๋าท่านไม่ค่อยพูด
มากนัก...แต่มีข้อมูลหลากหลาย ทั้งตาหวาน หุ่นยนต์
และภาพอื่น ๆ ท่านคงเก็บไว้เป็น collection นับว่า
เป็นอีกท่านหนึ่ง...ที่อยู่คู่กาโม่แมนในช่วงหลายปี
    ที่พอทราบก็คือ..ท่านมีและซื้อหนังสือเพิ่มเติม
ไว้หลากหลาย...และเกือบครบเล่ม ครบปกเท่าที่
หนังสือมีพิมพ์ขาย ด้วยฐานะของท่าน ณ หาดใหญ่
ถือว่า...มีฐานะพอสมควร ไม่ถึงกับเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล
หรือ สส.ระดับประเทศ หรือนักการเมืองท้องถิ่นระดับ
มหากาฬหาดใหญ่ แต่ก็ไม่น้อยหน้าเรื่องอาชีพที่ก่อร่าง
สร้างตัว 
     ดังนั้น...จึงต้องขอกราบขอบพระคุณป๋า carmee
ณ หาดใหญ่....ที่กรุณาให้ได้เห็นข้อมูลภาพ....อย่าง
เต็มอิ่ม จนตลึงตึงตาไปตาม ๆ กัน...


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Satuno-pante ที่ กันยายน 26, 2013, 02:06:25 PM
  มาลงแบบไม่พูดไม่จา ลงแบบ nonstop
ไม่หมด ไม่หยุด ลงแบบได้ใจมาก ๆ ดูกันแทบไม่ทัน
   พูดถึงป๋า carmee สังเกตเห็นว่า...ป๋าท่านไม่ค่อยพูด
มากนัก...แต่มีข้อมูลหลากหลาย


คุณสมบัติตรงกันข้ามกับป๋าแดนโดยสิ้นเชิง..อิอิ ;>s0d02


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 26, 2013, 03:01:27 PM
   อ้าววว ป๋า leo เอาเรื่องจริงมาพูด... ;>s0d022
เดี๋ยวพอมาลงให้ดู...จะ.. ;>s0d016
อันนี้ไม่ได้โม้.... ;>s0d01


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กันยายน 26, 2013, 04:03:50 PM
 ;>s0d015 ;>s0d015 ;>s0d015 ;>s0d015
เห็นด้วย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: kaiwa ที่ กันยายน 26, 2013, 05:24:04 PM
;>s0d015 ;>s0d015 ;>s0d015 ;>s0d015
เห็นด้วย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

    ลงคะแนนเห็นด้วยอีก 2 เสียง   ;>s0d015   ;>s0d015   ;>s0d015


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ ตุลาคม 01, 2013, 02:30:12 PM
  หมดแล้วเหรออออ ตาหวานคลาสสิค
ของป๋า carmee มีอีกลงอีกนะ...เค้ายอม
เข้ามาดูทุกวันเลย อิอิ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 01, 2013, 08:08:01 PM
เดี๋ยว...มาต่อให้ครับพี่แดน
วัยรุ่นใจร้อนจัง!!!!!


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ ตุลาคม 01, 2013, 09:26:25 PM
  อิอิ ยั่วเข้าหน่อยยยยยยย ได้ดูไวแน่นอนนนน อิอิ...


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:49:32 PM
(http://postto.me/0/b7k.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:49:49 PM
(http://postto.me/0/b7t.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:50:19 PM
(http://postto.me/0/b7l.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:50:56 PM
(http://postto.me/0/c08.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:51:21 PM
(http://postto.me/0/c00.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:51:39 PM
(http://postto.me/0/c09.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:52:03 PM
(http://postto.me/0/c01.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:52:24 PM
(http://postto.me/0/9je.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:52:43 PM
(http://postto.me/0/9j6.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:53:09 PM
(http://postto.me/0/9jf.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:53:57 PM
(http://postto.me/0/9j7.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:54:21 PM
(http://postto.me/0/abu.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:54:51 PM
(http://postto.me/0/abm.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:55:27 PM
(http://postto.me/0/abn.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:56:00 PM
(http://postto.me/0/9jc.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:56:26 PM
(http://postto.me/0/9j4.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:56:55 PM
(http://postto.me/0/9jd.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:57:15 PM
(http://postto.me/0/9j5.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:57:38 PM
(http://postto.me/0/abs.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:58:00 PM
(http://postto.me/0/abk.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:58:25 PM
(http://postto.me/0/abt.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:58:56 PM
(http://postto.me/0/abl.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:59:17 PM
(http://postto.me/0/9my.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ ตุลาคม 03, 2013, 10:59:41 PM
(http://postto.me/0/9mq.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ ตุลาคม 03, 2013, 11:19:03 PM
 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013
 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013
จุใจ ๆ ฟู


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: otaku ที่ ตุลาคม 03, 2013, 11:49:07 PM
แต่ละภาพงามหยดย้อยยิ่งชุดแต่งกายแคนดี้แผนกคอสตูมเลือกชุดได้สวยงาม
ส่วนคนวาดก็วาดและลงสีลายผ้าลายลูกไม้ได้เหลือเกินนับถือจริงๆ
 ;>s0d013 อาริกาโตะ โกไซมัส คามิคุง


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ ตุลาคม 04, 2013, 12:07:05 PM
  ป๋า carmee นำชุด Candy มาเป็นขบวนนนนเลย
แคนดี้ จอมแก่น ทั้งนั้นนนนน ดูกันแบบสะใจไปเลย.
  ขอบคุณมากครับป๋า....ที่มาลงให้ถึง 9 หน้าแล้ว
พลังแรงเหลือเฟือ...ว่าแต่ว่า..ทางหาดใหญ่ฝนฟ้าตก
กะเขาบ้างหรือปล่าว ทาง กทม.เมื่อคืนตกทั้งคืน...
นอนไปหลับบบบบ ต้องลุกมาทำการบ้านเหมือนป๋มหรือปล่าว อิอิ    ;>s0d041


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: khunben ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2014, 03:25:26 PM
 ;>s0d032


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2014, 06:27:40 PM
  ป๋า carmee เจ้าค่ะ....ไม่มีภาพตาหวานรีเทิร์นอีกหรือเจ้าค่ะ
ปล่อยให้นู๋ ๆ รอนานแล้วนะ....ได้โปรดมาลงให้ดูอีกนะ นะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 06:34:35 PM
(http://postto.me/14/1jm.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:14:26 PM
(http://postto.me/14/n7.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:14:43 PM
(http://postto.me/14/1fu.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:15:19 PM
(http://postto.me/14/1fm.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:15:39 PM
(http://postto.me/14/1fn.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:15:56 PM
(http://postto.me/14/nc.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:16:13 PM
(http://postto.me/14/n4.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:16:33 PM
(http://postto.me/14/nd.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 08:39:25 PM
โอ๋วววว ว้าวววว ว้าววววว ตาหวานอย่างงาม
อย่างถูกใจเลยป๋า carmee เอ๋ย....จากหนังสือ
ตาหวาน ตาโต รุ่นเก่า รุ่นนี้ เห็นแล้วจี๊ดดดขึ้นหมองงเลย
  อยากกลับเป็นหนุ่มอีกจัง อิอิ
  ขอบคุณมากนะครับป๋าขา...


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 10:46:03 PM
 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013
กรี๊ดๆ ยังมีอีกไหมเนี่ยคุณคาหมี
 ;>s0d031


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: cyborg0011 ที่ กรกฎาคม 05, 2014, 12:50:18 AM
 ;>s0d031 ;>s0d031 ;>s0d031
ตาหวานแหววจริงๆเลยครับยุคการ์ตูนสาวน้อยครองแผงยามนั้น


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 05, 2014, 05:40:08 PM
(http://postto.me/14/e77.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ กรกฎาคม 05, 2014, 05:40:26 PM
(http://postto.me/14/dew.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 12:32:42 AM
 ;>s0d021
ตาหวานรุ่นเก่า บางหน้าจะวาดโดยฝีมือคนไทยบางพิมพ์ลงในเล่มด้วย
ได้อารม์ไปอีกแบบ แม้จะดูผิดสัดส่วน

ขอบคุณคุณคามีครับ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ มีนาคม 06, 2015, 08:00:52 PM
   โห๋วววววว หิ้วววววววว ตั้งแต่ 7 กค. 2557
กระทู้นี้...ไม่มีการขยับเขยื้อน เคลื่อนไหวเลยนะ
หรือว่า...ภาพตาหวานคลาสสิค เก่า ๆ หมดสต๊อกกันแค่นี้
  ป๋า carmee ณ หาดใหญ่ ก็เงียบหายไปเลยยยยย
  สงสัยหมดแล้วซึ่งภาพสวย ๆ เหมือนคนกาโม่หลายคน
ที่ค่อย ๆ หายไปทีละคนสองคน เหลือแต่ปู่ แต่ทวด....
นั่งดวดเหล้า เอ้ย...คุยโม้โอ้อวดไม่กี่คน  5555


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ มีนาคม 06, 2015, 08:04:16 PM
   หรือว่า Kamoman จะสิ้นแล้วซึ่งข้อมูลสวย ๆ งาม ๆ ดี ๆ
มาให้เห็นกันแล้ว....เหมือนดั่งคนจริงบ้านบางระจันที่กำลัง
หร่อยหรอ ล้มตาย เหือดหายซึ่งเรี่ยวแรงจะต่อกรกับอังวะ
  อ้าววว เฮ้ยยยย แวะไปละครบางระจันไปไงฟ่ะเนี่ย...
เอาน่า อยุธยา ยังไม่สิ้นคนดี ต้องมีดี ๆ มาอวดกันบ้างล่ะน่า
ไม่ช้าก็เร็วววววว  5555


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: visionpro9988 ที่ กรกฎาคม 21, 2015, 10:01:33 AM
น่าอ่านทุกเรื่องเลยค่ะ... ;>s0d013


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 05, 2016, 11:20:02 PM
สุสานฟาโรห์ครับ
(http://i.imgur.com/n7of1oD.jpg) (http://imgur.com/n7of1oD)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 05, 2016, 11:20:33 PM
(http://i.imgur.com/LdJlVoN.jpg) (http://imgur.com/LdJlVoN)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 05, 2016, 11:20:55 PM
(http://i.imgur.com/8q1puRf.jpg) (http://imgur.com/8q1puRf)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 05, 2016, 11:21:20 PM
(http://i.imgur.com/mL2nDAW.jpg) (http://imgur.com/mL2nDAW)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ มิถุนายน 05, 2016, 11:48:40 PM
กระทู้นี้หยุดเคลื่อนไหวมาปีเศษ เพิ่งขยับวันนี้แหละ
 ;>s0d018 ;>s0d018 ;>s0d018


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:14:37 PM
ต่อด้วยคำสาปฟาโรห์ครับ
(http://i.imgur.com/ZaUkAXc.jpg) (http://imgur.com/ZaUkAXc)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:15:26 PM
(http://i.imgur.com/3yU3LBd.jpg) (http://imgur.com/3yU3LBd)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:16:22 PM
(http://i.imgur.com/YHR52Ml.jpg) (http://imgur.com/YHR52Ml)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:17:50 PM
(http://i.imgur.com/GntdKrr.jpg) (http://imgur.com/GntdKrr)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:18:21 PM
(http://i.imgur.com/JLls9Qp.jpg) (http://imgur.com/JLls9Qp)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:18:42 PM
(http://i.imgur.com/eN8Jxie.jpg) (http://imgur.com/eN8Jxie)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:19:09 PM
(http://i.imgur.com/kepXInf.jpg) (http://imgur.com/kepXInf)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:19:34 PM
(http://i.imgur.com/gZKfKVX.jpg) (http://imgur.com/gZKfKVX)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:19:55 PM
(http://i.imgur.com/bRwhKDm.jpg) (http://imgur.com/bRwhKDm)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:20:46 PM
(http://i.imgur.com/dA6hORk.jpg) (http://imgur.com/dA6hORk)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:21:09 PM
(http://i.imgur.com/5YGXyzu.jpg) (http://imgur.com/5YGXyzu)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 06, 2016, 11:21:53 PM
(http://i.imgur.com/jgGdtnw.jpg) (http://imgur.com/jgGdtnw)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ มิถุนายน 07, 2016, 01:11:34 AM
สวยงามทุกรูปครับ

แต่ยังไม่จบเลย สามสิบกว่าปีแล้วเรื่องเนี้ยยยย
 ;>s0d020 ;>s0d020 ;>s0d020


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 07, 2016, 02:19:06 AM
ต้นฉบับมี 60 เล่มจบครับ ของไทยผมไม่แน่ใจ แต่ที่ผมมีเป็นไฟล์ pdf มีคนสแกนแจก

เล่มจบครับ และ2หน้าท้าย
(http://i.imgur.com/0XqIREh.jpg) (http://imgur.com/0XqIREh)
(http://i.imgur.com/5rsOqO6.jpg) (http://imgur.com/5rsOqO6)
(http://i.imgur.com/xggBVpn.jpg) (http://imgur.com/xggBVpn)ของไทยที่ผมมีไม่จบครับเทียบกันแล้วแค่หน้านี้ เทียบกับของต้นฉบับแค่หน้าที่ 85 ของเล่มที่59 ของญี่ปุ่นครับ

(http://i.imgur.com/8lHbvOb.jpg) (http://imgur.com/8lHbvOb)
(http://i.imgur.com/eO8KW6R.jpg) (http://imgur.com/eO8KW6R)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ มิถุนายน 07, 2016, 01:20:18 PM
มีเล่มจบแล้วหรือ? มหัศจรรย์จริงๆ

ทำไมของไทยภาพมอมแมม ไม่ชัดเหมือนเจแปน
พิมพ์ได้แย่จังครับ ขอบคุณครับคุณสกาย


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 07, 2016, 03:08:16 PM
มีเล่มจบแล้วหรือ? มหัศจรรย์จริงๆ

ทำไมของไทยภาพมอมแมม ไม่ชัดเหมือนเจแปน
พิมพ์ได้แย่จังครับ ขอบคุณครับคุณสกาย
ขอโทษครับ ยังไม่จบเรื่องครับ แต่เป็นเล่มล่าสุดที่มีครับ ผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่านเท่าไร ทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่องมากนัก แต่เจอแล้วสะสมไว้ก่อนครับ  ;>s0d015 ;>s0d031


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 08, 2016, 12:23:48 AM
(http://i.imgur.com/NPsoHLy.jpg) (http://imgur.com/NPsoHLy)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 08, 2016, 12:25:36 AM
(http://i.imgur.com/3tv5vOL.jpg) (http://imgur.com/3tv5vOL)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 08, 2016, 12:26:36 AM
(http://i.imgur.com/x8cbAWP.jpg) (http://imgur.com/x8cbAWP)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 08, 2016, 12:27:19 AM
(http://i.imgur.com/dDWeqc4.jpg) (http://imgur.com/dDWeqc4)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 08, 2016, 12:27:57 AM
(http://i.imgur.com/O39lChW.jpg) (http://imgur.com/O39lChW)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ มิถุนายน 08, 2016, 12:28:15 AM
(http://i.imgur.com/Af8bSwQ.jpg) (http://imgur.com/Af8bSwQ)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: cyborg0011 ที่ มิถุนายน 08, 2016, 03:35:50 AM
ต้นฉบับมี 60 เล่มจบครับ ของไทยผมไม่แน่ใจ แต่ที่ผมมีเป็นไฟล์ pdf มีคนสแกนแจก

2หน้าท้ายของไทยที่ผมมีไม่จบครับเทียบกันแล้วแค่หน้านี้ เทียบกับของต้นฉบับแค่หน้าที่ 85 ของเล่มที่59 ของญี่ปุ่นครับ

(http://i.imgur.com/8lHbvOb.jpg) (http://imgur.com/8lHbvOb)
(http://i.imgur.com/eO8KW6R.jpg) (http://imgur.com/eO8KW6R)
มีเล่มจบแล้วหรือ? มหัศจรรย์จริงๆ

ทำไมของไทยภาพมอมแมม ไม่ชัดเหมือนเจแปน
พิมพ์ได้แย่จังครับ ขอบคุณครับคุณสกาย

ที่ภาพในฉบับของไทยมันออกแนวมอมแมมสักหน่อย เพราะในตอนนั้นมีการแข่งขันกันออกหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้กันมาก ทำให้มีคนพยายามใช้เทคโนโลยี่เท่าที่จะให้ความเร็วในการส่งต้นฉบับจากญี่ปุ่นมาไทยที่ไวที่สุด ซึ่งก็คือเครื่องแฟล็กซ์ที่โลเทคฯสุดๆเพราะในญี่ปุ่นเค้าแยกเครื่องใช้ในแบบตามบ้านกับพวกไฮเอนตามสำนักงาน เมื่อเอาต้นฉบับที่ลงในฉบับแมกกาซีนไปรูดด้วยเครื่องแฟล็กซ์ตามบ้านมันจึงเก็บรายละเอียดผิวลายกระดาษรีไซเคิลที่ใช้พิมพ์มาด้วย ส่วนตัวต้นฉบับที่เอามาเทียบนั้นมาจากการสแกนต้นฉบับพ็อกเก็ตบุคแล้ว ซึ่งพิมพ์แบบออฟเซ็ตบนกระดาษปอนด์ผิวเรียบ ลายเส้น/สกรีนจะคมชัดเต็มๆ

อาจารย์แกน่าจะเป็นนักวาดในรุ่นสุดท้ายที่ยังวาดด้วยมือล้วนๆ ลงสีด้วยพู่กันและแปรงเท่านั้น ปราศจากการใช้คอมฯช่วย เพราะคอมยุคนั้นก็ยัง"เหนื่อย"นักยามเอามาใช้ (แม้แต่เรื่องคอบร้า)
 ;>s0d031 ;>s0d031 ;>s0d031


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ มิถุนายน 09, 2016, 03:31:40 PM
ใช้แฟ็กซ์!!!!! มิน่า มอมแมม เลอะเทอะสุดๆ
ขอบคุณครับคุณไซบอร์ก
 ;>s0d07


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ มิถุนายน 09, 2016, 03:33:06 PM
ภาพสีสวยสดจริงๆ คุณสกายฯ
 ;>s0d014หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ มิถุนายน 30, 2016, 11:44:16 PM
ช่วงนี้เงียบๆ คงดูบอลกันอยู่แน่
เจอรูปที่ไม่เคยเห็น เลยเอามาฝากครับ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:17:20 PM
(http://postto.me/1f/ido.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:17:35 PM
(http://postto.me/1f/idp.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:17:47 PM
(http://postto.me/1f/idh.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:17:58 PM
(http://postto.me/1f/hou.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:18:16 PM
(http://postto.me/1f/hom.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:18:25 PM
(http://postto.me/1f/hov.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:18:39 PM
(http://postto.me/1f/hon.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:18:50 PM
(http://postto.me/1f/iha.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:19:02 PM
(http://postto.me/1f/ih2.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ สิงหาคม 21, 2016, 12:19:15 PM
(http://postto.me/1f/ihb.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ สิงหาคม 21, 2016, 02:35:09 PM
 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013
ขอบคุณมากครับคุณ camee มาช่วยทำให้ห้องนี้หายเหงา
หยากไย่ค่อยลดลงหน่อย แหะๆๆ
ภาพตาหวานจากปกหนังไก่เล่มบางทั้งนั้นเลยนะครับ
  ;>s0d018 ;>s0d018 ;>s0d018


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 01, 2016, 07:27:44 PM
วันนี้ไปขุดกรุที่ไม่เคยไปเปิดมา20กว่าปีเจอ เรื่องสัญญากุ๊กกิ๊ก ไม่รู้มีใครเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่า ส่วนตัวชอบเรื่องนี้นะ เพราะพระเอกตายตอนจบ เป็นมะเร็งเม็ดเลือด ส่วนมากเนื้อเรื่องนางเอกจะเป็นมากกว่า


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 01, 2016, 07:30:04 PM
ปกเล่ม 1 - 3 ค่ะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 01, 2016, 07:31:18 PM
 4 - 6


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 01, 2016, 07:32:51 PM
7- 9 เล่มจบค่ะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 01, 2016, 08:12:56 PM
  แหม๋ ๆ  คุณ mol98  คร้าบบบ
หนังสือการ์ตูนเหล่านี้ เก็บไว้เป็น 20 ปีเลยนะ
ที่ไม่เปิดไปค้นมันดู  ถ้าเป็นเด็กสาวก็โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะ อิอิ
   คุณแม่ไม่มาหาหนู่เลยยยย
หนังสือสือสภาพดีมาก เหมือนอ่านครั้งเดียวแล้วเก็บเลย
   ยังมีสาว ๆ ตาหวานๆ สวย ๆ แบบคุณ mol98
แบบนี้อีกมากนะ ที่ไม่เคยไปดูตู้หนังสือการ์ตูนที่ตัวเองอ่านแล้วเก็บ
   ยังมีอีกหลายร้อยคน อย่างน้อยก็มีที่ทำงานของผมล่ะ
ที่เธออายุ 50 แล้ว ที่เก็บการ์ตูนแบบนี้ไว้ ถามขอซื้อก็ไม่ยอมขายด้วยนะ อิอิ
 


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 01, 2016, 08:15:49 PM
 ตรงข้ามบ้านผมปัจจุบันก็มีเหมือนกัน
เมื่อสักตอนต้นๆปี คุณแม่เอาบางส่วนออกมาขาย
เล่มละ 5 - 10 บาท ผมก็เหมามาเกือบหมด
ที่ไม่เอาคือไม่ดีไง  อิอิ
   ถามคุณแม่ที่เอาหนังสือมาขายบอกว่า
ของลูกสาว   ถามต่อว่า ยังมีอีกไม๊   
 ยังมีค่ะ  แต่ลูกสาวหวง เก็บไว้ในตู้
  ลูกสาวอายุเท่าไรแล้วเนี่ย
 ทำงานแล้ว  ร่วม 40 แล้วค่ะ 
   ถ้าจะขายบอกผมนะ ผมให้ราคาดีนะป้า  อิอิ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 01, 2016, 09:14:36 PM
ค่ะ คุณ Dan ไม่ค่อยได้เปิดดูจริงๆ ก็รู้นะค่ะว่าตอนนี้ขายได้แต่ก็ยังไม่ตัดใจขายค่ะ
ยังมีอีกเยอะเลยของนักเขียนคนนี้ 7-8 เรื่องมังค่ะ และอีกหลายๆๆๆๆเรื่องที่ตอนนั้นอ่านแล้วชอบ
จะเก็บไว้อย่างดี ที่ไม่ชอบก็เอาไปขายแล้วค่ะ เกือบ30 กว่าปีมังค่ะไม่ใช่แค่ 20 ปี แล้วจะเอามาอัพให้ดูกันอีกนะค่ะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กันยายน 03, 2016, 01:52:23 PM
 ;>s0d021 ;>s0d021 ;>s0d021
เคยอ่านครับ แต่ลืมหมดแล้ว แหะๆ
อ.ท่านนี้วาดสวย ละเอียด ที่คุ้นสุดคือ ตากล้องที่รัก
อ่านอยู่ไม่กี่เรื่องเองครับ

ขอบคุณคุณมล ที่รื้อมาให้ชมครับ ;>s0d01


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: meichan ที่ กันยายน 03, 2016, 04:23:03 PM
สัญญากุ๊กกิ๊ก ของอาจารย์ Shibata Ayuko เมมีสะสมไว้เหมือนกันค่ะคุณมล
สมัยก่อนชอบอ่านของนักแต่งท่านนี้เหมือนกันค่ะ  ทั้งตากล้องที่รักที่คุณกายพูดถึง
ม่านคั่นรัก ยอดรักจอแก้ว สู้เขามายูโกะ ...
หนังสือพวกนี้สมัยก่อนเมเคยโพสต์ให้ชมทีห้องตาหวานค่ะ  แต่บอร์ดล่มไปหลายรอบเลยหายหมด
คุณกายเองก็มีสะสมไว้เยอะนะคะ  เมจำได้


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 04, 2016, 09:42:13 AM
วัยรุ่นสมัยก่อน ชอบอะไรเหมือนๆกันเนอะ คุณเมเคยโพสไว้แล้วหรือค่ะ ไหนๆก็ถ่ายมาแล้วโพสอีกทีละกัน

เล่ม 1-3 ค่ะ
หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 04, 2016, 09:44:58 AM
4-6


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 04, 2016, 09:46:35 AM
7-9


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 04, 2016, 09:49:15 AM
รักที่สุดปรารถนา 3 เล่มจบหัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: mol98 ที่ กันยายน 04, 2016, 09:58:21 AM
ยังมีเรื่อง ยอดรักนักกีฬา น่าจะใช่ของอาจารย์ Shibata Ayuko  ของสยามสปอร์ต เรื่องนี้ออกแนวตลกๆ แต่ก็สนุกนะค่ะ เทพธิดาแอตแลนติส ก็สนุก ไม่รู้ของอาจารย์ Shibata Ayuko หรือเปล่า  อีกเรื่อง พระเอก เป็นครู นางเอก เป็นนักเรียน ชื่อเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วยังไม่ได้ไปรื้อออกมา ก็ใช่ของ อาจารย์ Shibata Ayuko


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ กันยายน 04, 2016, 05:44:04 PM
(http://i.imgur.com/YLewWKh.jpg)
https://mega.nz/#!gNhEXByZ!OPq4GoVVDAfDdvxOOdM51ulcr-DZlQ4XY5mK9465TVg (https://mega.nz/#!gNhEXByZ!OPq4GoVVDAfDdvxOOdM51ulcr-DZlQ4XY5mK9465TVg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ กันยายน 04, 2016, 05:46:09 PM
(http://i.imgur.com/sgKACzJ.jpg)
https://mega.nz/#!gRRGnBgB!Uj0CPnU65iE7KclZ2j7JA40QquyfIv5hxuO39EOegjw


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ กันยายน 04, 2016, 05:57:10 PM
(http://i.imgur.com/dOzaYye.jpg)


https://mega.nz/#!4JBUCRCa!ZKf-2wAgqIZfYJNk4BXk8so8zeuWpjI1P3xFPmpzMmQ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ กันยายน 04, 2016, 09:09:44 PM
(http://i.imgur.com/qlIpOE2.jpg)

https://mega.nz/#!hcp2DYJT!Bg8qQkr4qM0herMHLG-_D2TckJwpES8mMy0EKM3nTA8 (https://mega.nz/#!hcp2DYJT!Bg8qQkr4qM0herMHLG-_D2TckJwpES8mMy0EKM3nTA8)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ กันยายน 04, 2016, 09:20:32 PM
(http://i.imgur.com/a0k22Kl.jpg)

โค๊ด:
คงไม่มีใครอยากสะสมไฟล์สแกน PDF งั้นงดแจกดีกว่าครับ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 04, 2016, 09:44:27 PM
  วู้ยยยยย หนังสือสภาพดีมากกกกก
 รอยพับของการอ่านแทบไม่เห็นเลยย
  เยี่ยมมากกกกกขอบอก
  เห็นแล้ว อิจฉ๋าเลยยยยยยเจ้าข้า


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: SkyRider ที่ กันยายน 04, 2016, 11:55:51 PM
  วู้ยยยยย หนังสือสภาพดีมากกกกก
 รอยพับของการอ่านแทบไม่เห็นเลยย
  เยี่ยมมากกกกกขอบอก
  เห็นแล้ว อิจฉ๋าเลยยยยยยเจ้าข้า

photoshop ครับป๋า ;>s0d02


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: meichan ที่ กันยายน 05, 2016, 08:01:06 AM
วัยรุ่นสมัยก่อน ชอบอะไรเหมือนๆกันเนอะ คุณเมเคยโพสไว้แล้วหรือค่ะ ไหนๆก็ถ่ายมาแล้วโพสอีกทีละกัน

ลงเลยค่ะคุณมล ที่เคยโพสต์ไว้มันหายไปหมดแล้ว ว่าแต่คุณมลเก็บของเก่า ๆไว้เยอะเหมือนกันนะคะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: meichan ที่ ตุลาคม 05, 2016, 03:49:09 PM
พอดีวันนี้เดินผ่านร้านการ์ตูน เห็น boxset เรื่อง จอมคนในแดนฝัน ของ Hikawa Kyoko ใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะ

(http://image.free.in.th/v/2013/ij/161005085307.jpg)

(http://image.free.in.th/v/2013/ip/161005085619.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ ตุลาคม 05, 2016, 11:57:49 PM
 ;>s0d013 ;>s0d013
น่าเก็บนะ ของจัมโบ้เฮียธงชัยเจ้าเก่า
มีของ วบก.แล้วชุดนึง

ขอบคุณมากครับคุณเมย์ที่แจ้งข่าว


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: meichan ที่ ตุลาคม 09, 2016, 07:28:17 PM
เห็นว่าทางจัมโบ้ได้ต้นฉบับเรื่อง ฮิเมโกะ มาครบแล้ว คาดว่าจะทำแน่นอน 
ใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ก็เก็บเงินรอไว้ได้เลยค่ะหัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ ตุลาคม 09, 2016, 10:40:28 PM
 ;>s0d013 ;>s0d013 ;>s0d013
เรื่องนี้ยาว คงหลายเล่มแน่ๆ
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ สิงหาคม 06, 2018, 01:06:40 AM
(https://s8.postimg.cc/chzesnfr9/AD-annabel.jpg) (https://postimg.cc/image/pywdbiq2p/)

หวัดดีครับ เพื่อนเก่าๆ ในกาโม่ ทิ้งการโพสตาหวานมานาน ไปเล่นในเฟสเสียส่วนใหญ่
และง่วนกับการทำการ์ตูนสองเรื่องนี้ ตอนนี้เสร็จแล้วจึงมาแจ้งข่าว เผื่อท่านใดสนใจ
ข้อมูลสอบถามได้ในอินบ๊อกครับ

(https://s8.postimg.cc/8mw0pv6th/cov-ann.jpg) (https://postimages.org/)

(https://s8.postimg.cc/yifr93ixx/cov-sea.jpg) (https://postimages.org/)

(https://s8.postimg.cc/kd9y7jx4l/Anna-p2.jpg) (https://postimages.org/)

(https://s8.postimg.cc/mj491laqd/Devil-p2.jpg) (https://postimg.cc/image/y888pk1ox/)

หมดเขตสั่งจอง 17 ส.ค. 2561 ครับ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 06, 2018, 11:56:55 AM
ยินดีด้วย จัดทำได้สวยมาก เชื่อใจได้ ในคุณภาพ
จัดมา 1 ชุดนะ น้องชายยย ขอให้ขายได้หลาย ๆ ชุดนะ
สัก 100 ชุด จัดไปปปปป


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ สิงหาคม 06, 2018, 11:59:00 AM
 ;>s0d031 ;>s0d013 ;>s0d014
ขอบคุณครับปู่แดน


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 06, 2018, 12:03:35 PM
  เรียกปู่ แบบนี้ หนีดีกว่าา  รู้สึกใจเสียยยย   ;>s0d09 ;>s0d09 ;>s0d09


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ สิงหาคม 06, 2018, 01:27:04 PM
 
  เรียกปู่ แบบนี้ หนีดีกว่าา  รู้สึกใจเสียยยย   ;>s0d09 ;>s0d09 ;>s0d09

 ;>s000 ;>s000 ;>s000
เรียกทั้งปู่และพี่ ปนกันสองอย่าง แต่จริงๆ ต้องเรียกพี่แดน เพราะพี่ยังหนุ่มอยู่
 ;>s0d015 ;>s0d015 ;>s0d015


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กรกฎาคม 23, 2019, 02:34:47 PM
แฟนตาหวานช่วงหลังหายไปเล่น FB กันเสียส่วนใหญ่
แต่บางคนก็ยังแวะเวียนเล่นในนี้

ขออนญาตแจ้งข่าวหนังสือใหม่นะครับ เผื่อใครสนใจ
เพราะกาโม่แมนเป็นที่ที่จุดประกายให้ทำหนังสือการ์ตูนเก่าขึ้นมา^^

(https://www.img.in.th/images/d8be77bc1325cc194b0f94b0c17beee3.jpg)

จองได้ถึงสิ้นเดือน กค.นี้ครับ

ขอบคุณกาโม่แมน ที่เป็นจุดเริ่มต้นการลงมือทำ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: meichan ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 09:46:25 AM
ขอบคุณค่ะคุณกาย แล้วแฝดน้อยกลอยใจเมื่อไหร่ทำคะ รออยู่นะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: kamoman ที่ กรกฎาคม 30, 2019, 11:36:58 AM
 ;>s0d01


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กรกฎาคม 31, 2019, 10:45:28 PM
คิวต่อไปครับคุณเม่ยๆ (ถ้าได้ทำต่อ) เพราะคนสั่งน้อยจังเลยงวดนี้ เศร้า
 ;>s0d09 ;>s0d09 ;>s0d09


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: meichan ที่ สิงหาคม 03, 2019, 08:36:00 AM
โอ๋ ๆนะ คิวต่อไปแฝดน้อยกลอยใจ คนน่าจะสนใจเยอะอยู่นะคะ เมลงชื่อจองไว้เลยค่ะ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 05, 2019, 03:56:52 PM
บอกตามตรงนะ เรื่องแบบนี้ป๋าแดน ไม่ชอบบบบ
ถ้าเป็นตาหวาน ๆ สวย ๆ ป๋าชอบ  อิอิ
  แต่ก็อุดหนุนนะน้องกายสิทธิ์


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 05, 2019, 03:57:51 PM
 แฝดน้อยกลอยใจ ไม่เคยอ่านนะ แต่เห็นและมีหนังสือบางเล่ม
สวยดี โดนใจ สาวน้อยผมสวยดี  อิอิ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ สิงหาคม 06, 2019, 09:46:04 AM
ลายเส้นของอ.คนนี้ สวยนะป๋า หาอ่านยากด้วยครับ
ผมพยายามตามเก็บ เพราะแกเลิกวาดมังงะแล้ว
 ;>s0d015 ;>s0d015 ;>s0d015


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ พฤศจิกายน 05, 2020, 11:19:46 AM
เคลื่อนไหวหน่อยคร้าบบบบบ ตาหวานคลาสสิค Return
 ;>s0d040 ;>s0d040 ;>s0d040


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ มีนาคม 26, 2021, 11:12:03 AM
(http://postto.me/212/9bm.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ มีนาคม 26, 2021, 11:12:21 AM
(http://postto.me/212/9bv.jpg)


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ มีนาคม 26, 2021, 11:13:29 AM
เคลื่อนไหวหน่อยคร้าบบบบบ ตาหวานคลาสสิค Return
 ;>s0d040 ;>s0d040 ;>s0d040


จัดไปครับ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ มีนาคม 26, 2021, 11:55:07 AM
ขอบคุณครับป๋า carmee ณ หาดใหญ่
    เดี๋ยวจัดประกวดกาโม่เสร็จแล้วจะมาช่วยอีกแรงจ้า
   

  อ้อ...ป๋า carmee คร้าบบบบ ไม่ลองลับฝีมือลายเส้นขาวดำ
ประกวดภาพกาโม่ กับผมบ้างหรือครับ ขนาด 6x8,7x11,หรือ
ขนาด เอ4  ได้เลยยย เห็นป๋าๆ เพื่อน ๆ เขาวาดแล้วส่งมาให้ผม
บ้างหรือยัง  ไม่ลองลับฝีมือสักภาพสองภาพหรือครับ เชื่อว่า
ไฟและฝีมือของป๋า carmee ก็ยังพอมีอยู่นะ  อิอิ


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: carmee ที่ มีนาคม 27, 2021, 01:08:58 PM
ขอบคุณครับป๋า carmee ณ หาดใหญ่
    เดี๋ยวจัดประกวดกาโม่เสร็จแล้วจะมาช่วยอีกแรงจ้า
   

  อ้อ...ป๋า carmee คร้าบบบบ ไม่ลองลับฝีมือลายเส้นขาวดำ
ประกวดภาพกาโม่ กับผมบ้างหรือครับ ขนาด 6x8,7x11,หรือ
ขนาด เอ4  ได้เลยยย เห็นป๋าๆ เพื่อน ๆ เขาวาดแล้วส่งมาให้ผม
บ้างหรือยัง  ไม่ลองลับฝีมือสักภาพสองภาพหรือครับ เชื่อว่า
ไฟและฝีมือของป๋า carmee ก็ยังพอมีอยู่นะ  อิอิ


555


หัวข้อ: Re: ตาหวานคลาสสิก Return
เริ่มหัวข้อโดย: kamoman ที่ พฤษภาคม 23, 2021, 07:43:01 AM
 ;>s0d01 ;>s0d01 ;>s0d01