Kamoman.com

บอร์ดหรรษากาโม่แมน => บอร์ดอนุรักษ์แบบเรียนเก่า ตำราและเอกสารอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 11:36:13 AMหัวข้อ: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 11:36:13 AM

       มารื้อฟื้นอ่านเรื่องราวเล่าขานตามพงศาวดารกันหน่อยกับ  "พันท้ายนรสิงห์"  อันอยู่
ในชุดหนังสือชุดภาพและการ์ตูน ขององค์การค้าของคุรุสภา ภาพโดย อ.สมควร สกุลทอง
ให้คำบรรยายโดย คุณประเทือง มุทิตาเจริญ

                                       ;>s0d036


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 11:38:21 AM

    ในรัชสมัยของพระศรีสรรเพชญ์ที่ 8 หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า "พระเจ้าเสือ"

                                   ;>s0d011


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 11:41:03 AM

    พระองค์ทรงโปรดเสด็จประพาสทางน้ำ และชื่นชอบการชกมวยถึงขนาดปลอมพระองค์
ไปขึ้นชกมวยตามงานวัดต่างๆ


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 10:27:51 AM

    อันเรือพระที่นั่งที่ทรงใช้เสด็จนั้นมี "พันท้ายนรสิงห์" เป็นนายท้ายเรือ

                                ;>s0d036


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 10:29:43 AM

    ครั้งนี้ทรงเสด็จไปยังเมืองสาครบุรี


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 10:36:18 AM

    เอกชัยลอยล่องมา แล่นฝันฝ่าธาราไป....

                       ;>s0d023


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: cyborg0011 ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 01:26:01 PM
เรื่องที่เขียนในนิยายภาพนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าทำไมจึงต้องเข้าคลองย่อยอย่างคลองโคกมะขามที่ปกติใช้เรือบดชาวบ้านแจวกันเท่านั้น เรื่องนี่เลยไม่เห็นความละเอียดอ่อนของปมความจงรักภักดี ทั้งๆที่เคยมีบทละครเวทีที่แสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงมา รวทั้งมีการสร้างหนัง ๑๖ มม.ที่ใช้บทเดียวกันมาก่อนด้วย


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 06, 2017, 10:22:56 AM
เรื่องที่เขียนในนิยายภาพนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าทำไมจึงต้องเข้าคลองย่อยอย่างคลองโคกมะขามที่ปกติใช้เรือบดชาวบ้านแจวกันเท่านั้น เรื่องนี่เลยไม่เห็นความละเอียดอ่อนของปมความจงรักภักดี ทั้งๆที่เคยมีบทละครเวทีที่แสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงมา รวทั้งมีการสร้างหนัง ๑๖ มม.ที่ใช้บทเดียวกันมาก่อนด้วย

   ท่านคงประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนราษฎร์ อีกทั้งไปทรงเบ็ดที่ท่านโปรดกระมั่งครับ
เลยเลือกทางสายย่อย

                                     ;>s0d02


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 09, 2017, 11:33:13 AM

    คลองอะไรฟ่ะ...ไหนจะคดเคี้ยว ดันน้ำไหลแรงอีก

                                  ;>s0d035


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 09, 2017, 11:34:40 AM

    พยายามสุดความสามารถจนกระทั่งถึง คลองโคกขาม

                                 ;>s0d036


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 09, 2017, 11:36:18 AM

    แย่แล้ว...กิ่งไม้ใหญ่ทอดคล่อมคลอง

                            ;>s0d034


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กรกฎาคม 09, 2017, 12:06:12 PM
รูปสวยคลาสสิค แต่เสียดายบางหน้าไม่ชัด สีเพี้ยนๆ
เพราะระบบการพิมพ์สมัยก่อนยังไม่ค่อยดี เนอะพี่หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 10, 2017, 11:06:21 AM
รูปสวยคลาสสิค แต่เสียดายบางหน้าไม่ชัด สีเพี้ยนๆ
เพราะระบบการพิมพ์สมัยก่อนยังไม่ค่อยดี เนอะพี่   ฉบับนี้พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2529 ราคา 4.50 บาท ถือว่าราคาย่อมเยาว์กระดาษก็คง
อาจด้อยคุณภาพอ่ะครับ....
   ปล. เครื่องสแกนผมก็เริ่มรวนครับ พอปรับแต่งสีก็เริ่มเพี้ยนด้วย

                               ;>s0d015


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 01:33:26 PM

    แม้จะพยายามเพียงใด ก็มิทันเสียแล้ว......

                          ;>s0d019


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 01:34:56 PM

    ศีรษะเรือพระที่นั่งหักสะบั้นลงเพราะแรงปะทะ...


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 01:36:56 PM

    คงมิอาจบรรยายความรู้สึกในขณะนั้นได้


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 11:03:05 AM

    แม้โทษหนักหนาเพียงใด ก็ยินยอมรับโทษมิบ่ายเบี่ยง


              นี่มิใช่สังคมศรีธนนชัย ที่ทางพลิกแพลง
                                   /
                            ;>s0d021


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 11:04:29 AM

    แม้จะได้รับพระกรุณาอภัยโทษ .....


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 11:06:00 AM

    ก็มิอาจรับพระกรุณา เพราะจะกลายเป็นเยี่ยงอย่างในภายภาคหน้า


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 18, 2017, 01:06:36 PM

    อันลูกผู้ชายนั้น ย่อมต้องรักษาเกียรติ หน้าที่ ศักดิ์ศรี ที่ยิ่งกว่านั้นคือจักยอมตาย
เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

                                    ;>s0d020


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 18, 2017, 01:12:12 PM

    แม้จะรับสั่งเช่นไรก็มิอาจทัดทาน ลูกผู้ชายใจเพชรนายท้ายเรือใจสิงห์ผู้นี้ได้...

                                    ;>s0d012


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กรกฎาคม 18, 2017, 01:16:49 PM

     นี่คือที่มาของ ผู้ที่เป็นยอดแห่งความซื่อสัตย์ รักษาระเบียบแบบแผนราช
ประเพณียิ่งกว่าชีวิตของตน....


             ไม่อยากพรากขวัญภิรมย์ จำใจข่มไปจากนวล
                                    /
                            ;>s0d023


หัวข้อ: Re: "พันท้ายนรสิงห์" ของคุรุสภา
เริ่มหัวข้อโดย: gaiyasit ที่ กรกฎาคม 19, 2017, 02:02:39 PM
เซทนี้ สีสวยสดดีนะครับ
นึกถึงสมัยเด็กๆ