Kamoman.com

บอร์ดหรรษากาโม่แมน => บอร์ดอนุรักษ์แบบเรียนเก่า ตำราและเอกสารอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:52:29 PMหัวข้อ: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:52:29 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14333794_258296707898355_1577379183007053358_n.jpg?oh=f3fe8e8c1f71c37564f4a84c823a8e86&oe=5837F2B3)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355097_258296721231687_1528376053418467007_n.jpg?oh=ffc4f062f9bee9a6de08e72275eacf39&oe=5880BB68)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264853_258296697898356_8599161658370082962_n.jpg?oh=51d57216b2de5db7e3d1296ceb71511d&oe=587096E8)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:53:26 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14370396_258296731231686_3589357656488919267_n.jpg?oh=a26efd76da58b0dcfa2c4c9b25f5c86b&oe=588132AF)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264883_258296747898351_748378042919783443_n.jpg?oh=370a74b0192806d3d88fce035754fa03&oe=58464363)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355755_258296781231681_1288930469202899784_n.jpg?oh=71c0f28ad3c1fae2d03634fcfcb84106&oe=5875C59B)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:54:34 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14291929_258296804565012_7482299407430817979_n.jpg?oh=6ee4ef5a2e7172c113816ac47b2e26c7&oe=583E4A16)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14291750_258296827898343_2503185960778115668_n.jpg?oh=38f9c3cf945113cbcb4466c741217120&oe=58845612)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322703_258296861231673_7289325064552004381_n.jpg?oh=0834b1d30251c556bbac7b7c48bd3545&oe=58742AF3)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:55:27 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14292386_258296881231671_6254510680047668830_n.jpg?oh=ee7613a3c7528c64eb72dfb1aaa6f91e&oe=583BFA68)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14368838_258296904565002_2334986630299090859_n.jpg?oh=7744ffd13e66db883b3060c521d0b24a&oe=58444098)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14368899_258296937898332_2871190307272019733_n.jpg?oh=71eb7896f901819a45fe3498cc529df8&oe=583879F4)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:56:25 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264972_258296964564996_3607661325441763020_n.jpg?oh=37ba822b919e83deb8c45b3784a063b0&oe=58759117)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14344327_258296977898328_6852920554428701780_n.jpg?oh=5f276948ce48a6ce13898071a8ee0e8f&oe=58814C0F)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14292417_258296994564993_2729647400011436896_n.jpg?oh=23a0c476dfc99cd12b5850ba550d728a&oe=5871327F)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:57:13 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14370105_258297021231657_4851839152439854551_n.jpg?oh=b702a40130a4cabb5d5656a8e633655b&oe=586F598F)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14368741_258297037898322_2353335624555537310_n.jpg?oh=29e73833f0de7de9b27f47451150cecf&oe=583CDE65)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14358904_258297064564986_6041691163833579942_n.jpg?oh=8ca03eaad4f0f32efdc91153d06ad111&oe=587F2570)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:58:02 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322601_258297081231651_2751616321648488349_n.jpg?oh=d9b80dca658644ea165cbd1ee3b6fba3&oe=5876A480)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355752_258297101231649_2844648604991497656_n.jpg?oh=92dbdc6c014dafbe202974787e34e905&oe=5872AB7E)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14368892_258297134564979_4226474244015254036_n.jpg?oh=f72c0fea927f1ddba902d60f2e167b30&oe=58716C2A)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:59:15 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322406_258297141231645_2332376497596654421_n.jpg?oh=694887dffd0e4430cfaf2ed515953bc2&oe=588224E2)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14344218_258297167898309_3470997744821308929_n.jpg?oh=4a6ea0c1a04cee5f81f18cfe74d2f8f5&oe=5884AC3D)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14333040_258297187898307_5334893274834352445_n.jpg?oh=f2d80459263f0ae004caebe4238f19a4&oe=583CD5C8)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ กันยายน 14, 2016, 07:59:53 PM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322631_258297207898305_246959466015464237_n.jpg?oh=954df87436be01299be71d26c829c860&oe=587E707D)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317410_258297234564969_6893025540835382717_n.jpg?oh=b11a47bef2746d3504fed2d07863dfa4&oe=5881B828)


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กันยายน 14, 2016, 09:21:38 PM

   ลายเส้นคลาสสิคจริง..... เห็นนามสกุลท่านผู้วาดตอนแรกต๊กกะใจ

                           ;>s0d036


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ กันยายน 15, 2016, 06:43:02 AM
  อ่านซ้ำ ถึงเห็นนามสกุล ต๊กกะใจจริง  ๆ
 สมชาย  พรหมา 
  การพิมพ์หนังสือระดับประเทศแบบนี้
ไม่น่าผิด ไม่น่ารอดจากตรวจทาน
 ถ้าพบผิด ควรรีบแก้ไขทันที
 พิมพ์ที 300,000 เล่ม
ถ้าผิด ๆ ทั้ง 3 แสนเล่ม
  พิมพ์ปี 2502
ถ้าคุณสมชาย พรหมา น่าจะเป็น พรมมา หรือ พรหมมา
ก็น่าจะอายุสัก ร่วม  ๆ 80 ปีได้แล้วว


หัวข้อ: Re: แบบสอนอ่านสุขศึกษา ป.2
เริ่มหัวข้อโดย: tucb ที่ กันยายน 15, 2016, 08:36:42 AM

    คงไม่ผิดหรอกครับ น่าจะเป็นคำเก่า อย่างโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ที่เพชรบุรีก็สะกดแบบนี้

                                       ;>s0d08