Kamoman.com

บอร์ดหรรษากาโม่แมน => บอร์ดแจแปนฮีโร่ => ข้อความที่เริ่มโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:38:14 AMหัวข้อ: คิงคอง..จากยอดการ์ตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:38:14 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612386_221299814931378_7548803105641757957_n.jpg?oh=1fea14520b8de8ebd859d0a57038aa68&oe=58408C2D)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:38:59 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13645349_221300311597995_6929946285615304901_n.jpg?oh=909ef3d5ce92a0b80ce145b9314f9ff3&oe=583E66B5)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13619939_221300374931322_9075514168492392821_n.jpg?oh=998d707604299971a2aa9079bbb44345&oe=5848A442)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:39:41 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612117_221300381597988_1432980153446553853_n.jpg?oh=c3bae2733ea119cb231cb20fea4bb9f5&oe=5856FEEB)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13669672_221300444931315_6429239737888860993_n.jpg?oh=36e5136a2f4d91557c3c7641e6e9745c&oe=58472C85)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:40:14 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13626405_221300571597969_3451158330972967834_n.jpg?oh=5ef7e4816591dee8fdd5bc852198c6ae&oe=584CCA77)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612246_221300591597967_8382557868843850267_n.jpg?oh=229dd13791aa73c08d3c8393eddff794&oe=5838C6DE)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:41:08 AM

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13615392_221300784931281_2718898135636730111_n.jpg?oh=f35df18d406836dc7bbaf1bc5ddb1c43&oe=5853EFD4)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620089_221301521597874_4720048502027724687_n.jpg?oh=a3469f817b333e3c6ce1a24c15cf2d9e&oe=58856A07)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:41:46 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13438901_221301524931207_9034520792477868896_n.jpg?oh=df1891d675690af6a52b81e2de52905d&oe=58381341)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13680861_221301574931202_6497094374727168209_n.jpg?oh=ad8da078ec4cb1631df75cc1869855d6&oe=584F51D1)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:42:24 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13680866_221301771597849_6414616170872062928_n.jpg?oh=7cdd9cffaa2aa8834e2c2c1412887d12&oe=5840F19A)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13659051_221301788264514_1223992646498020_n.jpg?oh=285514de803b4f61e23670603e82ff1b&oe=584A86A0)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:42:59 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13438902_221301824931177_9042450568226957977_n.jpg?oh=4889980a2ca6edee02de4c7f701b4520&oe=58584879)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612178_221301944931165_5568115074080456969_n.jpg?oh=24868fe8e099041d847e3fb48a388ab1&oe=58512C83)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:43:36 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612109_221301958264497_8837948886811930581_n.jpg?oh=6f83ceabaee40cc03c8cdcc110f75a67&oe=5840B669)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13668978_221301994931160_2440206377251495164_n.jpg?oh=db93947f53bf89fb8fffcce2c6ee8c85&oe=584F16D0)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:45:18 AM

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612169_221302181597808_3943481838744022522_n.jpg?oh=68782389cefbb9b5b5ba25ef75158e29&oe=5840D630)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13599972_221302208264472_730057605150920815_n.jpg?oh=d4fe7f74cc9700c8b755dd484444ff00&oe=584AD2D1)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:45:55 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13600120_221302224931137_1975670291663143029_n.jpg?oh=59ff3440448d9031852cd12ec433bf60&oe=5886373F)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13631472_221302381597788_8595234309045102739_n.jpg?oh=85c11c06d5d3a738befbdfe661f05e18&oe=5837BAEA)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:46:25 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13669631_221302378264455_1863308352703730503_n.jpg?oh=ac1db049087924a8c90105f76bb8cec2&oe=58865B4A)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620981_221302398264453_5926391478764921560_n.jpg?oh=f427fd8f35c6a4b5f545edc31d4532c4&oe=583BBE9F)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:46:55 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13599896_221302558264437_8549981077581234306_n.jpg?oh=e87e9aeb91a2e3d741a68078f40f7fa3&oe=5851A3FF)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13606908_221302581597768_5314829818501036847_n.jpg?oh=32f3839ac171f0a952a171ec847d0e64&oe=5858F74E)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:47:24 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13615100_221302568264436_5006374812777476124_n.jpg?oh=3c7dd2ef70655f93f492441f06752bce&oe=5843D7E2)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13606969_221302711597755_5129634247750941784_n.jpg?oh=f6fa81e416dedf65644e1718f96dbf4f&oe=5838FD55)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:47:55 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13626568_221302768264416_5225684392001009785_n.jpg?oh=ba67e87e659e9f571788516a48cb127f&oe=585B3065)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620253_221302761597750_1805606710949465586_n.jpg?oh=f21e10f607204c8384a70f0e028a25f5&oe=5852A4F4)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:48:28 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13680737_221303328264360_8545514379979326071_n.jpg?oh=c17400f6bfc7914b81754b2ac3ef4a53&oe=5837A01B)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13659201_221303374931022_8004898563359976259_n.jpg?oh=0abd17a5da0f6011b66954427a639bdd&oe=58565FBE)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:49:16 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13606430_221303368264356_906352981571194325_n.jpg?oh=7c881358c64b15c70411c15527d09180&oe=5856E5A8)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13658938_221303721597654_5329660179418345178_n.jpg?oh=5bfa0858d0b9980d990b64b35c3f83c0&oe=584C3596)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:49:47 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13669072_221303768264316_4580280377280898290_n.jpg?oh=f32098d41743b15c35b71628d7f6378a&oe=5857A4B4)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13606860_221303748264318_8165410041439319450_n.jpg?oh=5d58a7168ff7abac65d5f6fe5c833fe9&oe=583FFCE3)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:50:18 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620132_221303881597638_3035690913158340856_n.jpg?oh=ca405775ab9b9fa7896f0c77c72b5ada&oe=583F53E2)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620175_221303914930968_3354517719382899004_n.jpg?oh=badf79b6a05374879aa65ebe53625a79&oe=583B85B7)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:50:46 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13659030_221303958264297_1777707983369815277_n.jpg?oh=3a49ebe886c102ebe7c9335ae4b5cfad&oe=5847873E)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13600208_221304071597619_5212346290442130815_n.jpg?oh=20435adb2d03eed83b5a3d469aba2533&oe=584986AB)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:51:15 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13654204_221304084930951_5003834956097307120_n.jpg?oh=5c114e077698f0590d548bae605b3094&oe=58415685)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13627080_221304114930948_7819835829307382596_n.jpg?oh=716ae989f852e5de8bfa2dc631644a02&oe=58556991)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:51:56 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612236_221304191597607_2745358234561365054_n.jpg?oh=fbf5e078466458164f5bfd199d3607f1&oe=58462F4E)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13615009_221304221597604_5545339255681594960_n.jpg?oh=dbe065c0d802f15d488887d4e28b77b1&oe=5851DBBA)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 28, 2016, 08:52:29 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13612114_221304258264267_1521687521390011460_n.jpg?oh=a212fcaeae56a8990f0eee21e5416a65&oe=584CCC7B)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13615102_221304384930921_5865844762675466372_n.jpg?oh=7dce00b9815f429ec38eb5d1f9cd24e9&oe=584A991A)


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการ์ตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ ตุลาคม 03, 2016, 11:37:42 AM
 ;>s000


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการืตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: bunjurd ที่ ตุลาคม 04, 2016, 09:30:29 AM
สุดยอดเลยครับป๋าพล ฯดูแบบรวดเดียวจบเลย ขอบคุณคับป๋ม ;>s0d07 ;>s0d041


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการ์ตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ ตุลาคม 07, 2016, 09:53:58 PM
  ให้ตายเถอะ...คิงคอง เอ๋ยยย
ผมเพิ่งมาเห็นเรื่องนี้ลงนะเนี่ย นี่ถ้าไม่มาเปิดดู
ตอนนี้ คงไม่เห็นหนังสือดี ภาพสวยๆ สะอาดตา
เรื่องนี้  อาไพบูลย์ วงศรี นี่เข้าใจหาการ์ตูนมาลงนะ
  ดูภาพแล้วเหมือนคนวาดกาโม่มนุษย์กายสิทธิ์จัง
  ใช่ไม๊ครับ  


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการ์ตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ ตุลาคม 07, 2016, 09:55:57 PM
  ขอบคุณมากที่มอบสิ่งดี ๆ
ไว้เป็นข้อมูลสำหรับเวปดี ๆ แบบนี้
  แบบว่า...ชาวกาโม่แมน ดินแดน
แห่งความทรงจำดี ๆ ไง  อิอิ


หัวข้อ: Re: คิงคอง..จากยอดการ์ตูนทีวี
เริ่มหัวข้อโดย: cyborg0011 ที่ ตุลาคม 08, 2016, 01:00:51 AM
คิงคองเวอร์ชั่นที่ท่านอาจารย์ที่รังสรรค์ค้างคาวทองเนี่ย น่าจะเป็นการวาดที่รองรับ"คิงคอง"ที่สร้างออกอากาศทางทีวีในญี่ปุ่น
เพราะดูแล้วมีฉากคิงคองทำท่าทางคิกขุอยู่หลายช่องมาก แทบจะลืมฉบับนี้ไปแล้ว ขอบคุณที่นำมาย้อนเท้าความหลังกัน
เร็วๆนี้เห็นว่าทางฮอลีวู๊ดกำลังปลุกชีพคิงคองขึ้นมาใหม่อีกครั้งในขนาดรูปร่างใหญ่ยักษ์อย่างของญี่ปุ่น
ดูเหมือนให้ชื่อว่า"เกาะแห่งคิงคอง"อัไรทำนองนี้แหละ
 ;>s0d041 ;>s0d039 ;>s0d039