Kamoman.com

บอร์ดหรรษากาโม่แมน => บอร์ดนิยายภาพไทยๆเล่มใหญ่ และเล่มละ1บาท => ข้อความที่เริ่มโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:49:03 AMหัวข้อ: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:49:03 AM
  ชายชล ชีวิน สร้างภาพ
 
  ประพัฒน์ ตรีณรงค์ สร้างเรื่อง

  พิมพ์ติดต่อกันในการ์ตูนทวีปัญญา สำนัก
  พิมพ์อุดมศึกษา แสกนมาให้ดูลายเส้น
  แค่3เล่ม 40 หน้าเท่านั้นค้าปป๋ม..ม.

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/13087778_615542451945466_8397324553060061078_n.jpg?oh=ba4ec2aff1be7c0afa66b454c7f18c0c&oe=58489E5E)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:50:12 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13096015_615542628612115_4261791260358089591_n.jpg?oh=9d7dd3aa731c157b20565cc7dc3b430a&oe=583E197F)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13076808_615542651945446_1325800918235887670_n.jpg?oh=21eef61ddbab6f5c10010d3162e4c1c9&oe=58451C5E)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13091938_615542721945439_881391866217448539_n.jpg?oh=dc87f86eef5734d2639b8adaa0ea12fc&oe=58384A06)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13100830_615542851945426_5628570101327427148_n.jpg?oh=8ede4bfc2bfd00dd4ca29f0b4b26373f&oe=5837CAD9)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:53:45 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13119115_615542858612092_5347911506712814257_n.jpg?oh=477284ee79a58fca97e8bdf6dc807540&oe=5853EFBA)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13100712_615542908612087_1583671103491950085_n.jpg?oh=f78908c8e426eb5f7277555745020bac&oe=5845567E)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13096209_615543071945404_2615778529471164568_n.jpg?oh=28901a444c0b38a566c4c7ea51a3fb17&oe=584729F4)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087445_615543078612070_8371632308433193062_n.jpg?oh=e09d6d0340d770f5ee5d38d0a2088681&oe=585DC3F1)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:54:42 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13091971_615543128612065_8662048551422587917_n.jpg?oh=c093307ab18b3171a55e6ca915ba760a&oe=5845945A)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13061981_615543268612051_2105634065150446576_n.jpg?oh=6672f2007a3a866e5b658469b4bcb00c&oe=584C5B96)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087347_615543281945383_5841725210093317194_n.jpg?oh=92104039b79622a9d57f99bf567ce302&oe=5853058B)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13100734_615543285278716_5291089319017181534_n.jpg?oh=1b67536adaa26c8676d965c0d27f1741&oe=585A321F)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:55:35 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13102879_615543418612036_2091955164255281652_n.jpg?oh=0fc7cfca1230f4131fbf258d759a57bb&oe=584BFD68)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13051575_615543495278695_7146675681492012378_n.jpg?oh=fbed618d85cb0463035f0825aa53132a&oe=585ABC0A)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13102840_615543511945360_587162758650059575_n.jpg?oh=cc05d9193745c0ba05a16439782dc297&oe=5840E31C)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087612_615544031945308_5535677424920857509_n.jpg?oh=f551571a00629d1b07fa8b630fd68810&oe=5849E983)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:56:32 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13043485_615544128611965_5328071951468145397_n.jpg?oh=7e3ff314e78385609679f643e5eb11cb&oe=5857D1FC)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13094116_615544145278630_6300096162259729454_n.jpg?oh=aea48ad15e1712f90b2f0bc5651e1b82&oe=583DC24C)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087824_615544215278623_8750847138946902158_n.jpg?oh=3f69da323a5b1fbf4e9f032fa2789a3a&oe=5858CE8A)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087472_615544368611941_3903767218376363734_n.jpg?oh=2d80cdb6c180eee7b2962cfc2cc30018&oe=5856E177)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:57:24 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13043732_615544365278608_4010353483946129785_n.jpg?oh=5efe0358e725f2c70425f69ed50f057b&oe=583D5AB3)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13095818_615544411945270_3655498591978320210_n.jpg?oh=9a9a360cd731375356ef59697f8f2c94&oe=583C602E)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13051579_615544535278591_9085614684306763647_n.jpg?oh=8a7fb8b236e3065d08c9184a31abc1d4&oe=585DC64A)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13096104_615544545278590_4959342702922158640_n.jpg?oh=2e2fc562d8057f5f75c24d4b65723ebd&oe=5847EB63)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:58:26 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087844_615544558611922_5701845013663123223_n.jpg?oh=fc11d53d15e1cd1631e87441a843c8d6&oe=585B8073)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10311359_615544818611896_6550709677485947100_n.jpg?oh=ac6eb282b62b857a7c1b0b0828abfd21&oe=5846BF6C)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13043684_615544875278557_3369354752258173987_n.jpg?oh=ac6eebd3ede06061b4570deac482fd24&oe=5848733C)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13103438_615544868611891_1040984946426880730_n.jpg?oh=c0b527920bcf13b7c36b3946cc69750f&oe=584DF29F)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:59:25 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13102810_615544995278545_5731798686517731655_n.jpg?oh=b5a6fb7e37d0de0bc275d3bf0545cec9&oe=58578918)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13076961_615545081945203_6587253646623211419_n.jpg?oh=ae7baee89c82ec7395b98d2c3d13c165&oe=585380AE)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13103288_615545091945202_5452928426558586006_n.jpg?oh=d6932f3e77bad8abcd1ec25617d4b816&oe=58511B48)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13061960_615545158611862_7585886578257409797_n.jpg?oh=fbbeaf0e007a8212a9484eddca0cbdc3&oe=584467F7)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 09:00:19 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13102702_615545278611850_990541023811112308_n.jpg?oh=ed0d5d4d51c273bdb37c2c0fb88915a6&oe=58428DE7)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13094156_615545288611849_711187232292935597_n.jpg?oh=1b2580bcfc0b01fc2b778ab56f088c49&oe=583BB9D0)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13083250_615545351945176_5801901298136403478_n.jpg?oh=704cda7529bb47f8318ee2dcf6d92dc5&oe=585E7014)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13118906_615545418611836_4836105184439921159_n.jpg?oh=5978a6d824ce50a0fb407fa56d090159&oe=584A61C0)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 09:01:18 AM
(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12115820_615545425278502_361708434245557433_n.jpg?oh=d5be581da2ffe3cd08395f4cde069e5b&oe=585BF629)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087742_615545508611827_7519331834500673539_n.jpg?oh=7da858c2f95f1cdef2d810e8550fa237&oe=583912BB)

หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 09:01:59 AM
มีแค่นี้นะครับ  เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร  ไปซื้อมาอ่านต่อเลยครับ..อิ..อิ..อิ  ;>s0d02


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13087454_615545575278487_5218958522474134023_n.jpg?oh=6d75ab9fb089a456ad9ffa2c10f42d70&oe=585548E7)

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13015415_615545565278488_3288542060974535211_n.jpg?oh=8c2c027612193d453f5cfef16823b1ab&oe=5854B2A6)


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 04:22:42 PM
กราบขอบคุณอย่างสูงลิบลิ่วครับ
ป๋า Akapon สำหรับ นิยายภาพ
กายเพ็ชร  ของ การ์ตูนทวีปัญญา
  สนพ. อุดมศึกษา
จำได้ว่า การ์ตูนหัวนี้ เล่มใหญ่พอ ๆ กับ
การ์ตูนเขย่าขวัญ สยองขวัญ การ์ตูนทีวีริวิว
ของ ไพบูลย์  วงศรี  นั่นเทียว


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 04:24:42 PM
  พี่ชายชล ชีวิน
ก็สร้างผลงานนิยายภาพ
การ์ตูนไทยไว้มากมาย
   ฝีมือมีเอกลักษณ์
ตอนนี้เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว
  ป๋าอัครพล ไม่ลองรวบรวม
เรื่องนี้สักเล่มเหรอ แบบว่า
เล่มเดียวจบ  อิอิ
   น่าสนนะ ขอบอก..


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: Dan Darun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 04:25:57 PM
  หนังสือการ์ตูนหัวนี้ และหัวอื่น ๆ
ที่เป็นเล่มใหญ่ ๆ แบบนี้ ในโลกโซเซียล
ซื้อขายการ์ตูนเก่าๆ  กัน ไม่ค่อยเห็นมีเลย
  ไม่รู้ว่าในกรุนักขายมีหรือปล่าว
หรือว่ามีแต่ไม่ขาย อิอิ


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 27, 2016, 05:59:17 PM
 
  ป๋าอัครพล ไม่ลองรวบรวม
เรื่องนี้สักเล่มเหรอ แบบว่า
เล่มเดียวจบ  อิอิ
   น่าสนนะ ขอบอก..

 ;>s0d035 หมดสนุก...ปั่นยังไงก้อไม่ขึ้นแร๊ะ.... ;>s0d015


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: Woravut ที่ ธันวาคม 17, 2017, 06:34:21 AM
เจ้ากายเพ็ชร เคยเป็นหนังสือนิยายอ่านเล่นฉบับพ็อคเก็ตบุค ของสำนักพิมพ์นครสาส์น  เมื่อปี พ.ศ. 2509  วาดปกโดย สุรินทร์ ปิยานันท์ ....
ไม่รู้ว่า เป็นเรื่องเดียวกับ กายเพชร  ที่ ชายชล ชีวิน  เอามาวาดเป็นนิยายภาพหรือเปล่า ( ปล. พ.ศ.นั้น  คำว่า เพชร  ยังใช้ไม้ไต่คู้ อยู่นะ )


หัวข้อ: Re: กายเพ็ชร
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ ธันวาคม 17, 2017, 09:29:06 AM
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันละป่าว..ไม่เคยอ่าน  ไม่ชอบอ่านชอบดูแต่รูป

พี่วุฒิเปิดอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยจิ.. ;>s0d015