Kamoman.com

บอร์ดหรรษากาโม่แมน => บอร์ดอนุรักษ์แบบเรียนเก่า ตำราและเอกสารอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: akapon ที่ สิงหาคม 19, 2016, 08:41:34 PMหัวข้อ: นิทานร้อยบรรทัดเล่ม3 ครูที่รักเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 19, 2016, 08:41:34 PM
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13710070_223825808012112_4643043196006287229_n.jpg?oh=66d5f3d8d89edc52b4ec05b983ad17db&oe=5812F0ED)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13697269_223826298012063_8522617927510901033_n.jpg?oh=99d62b970cc6fae87da6402e95bd1326&oe=585461BB)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13769438_223826318012061_2136055106047411271_n.jpg?oh=d231d8f9647b1475fb0454ab87c242ae&oe=58457896)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13686788_223826211345405_5190283579065255324_n.jpg?oh=0d1c10d8a0ef4af80f18cfbe63c180d3&oe=58147E38)


หัวข้อ: นิทานร้อยบรรทัดเล่ม3 ครูที่รักเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 19, 2016, 08:42:36 PM
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13707807_223826458012047_519044309343457863_n.jpg?oh=b2baea71232f93225e65b107cd0af8c4&oe=584A4B94)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13769415_223826471345379_894590283349766070_n.jpg?oh=f09de41bd10e2c29b05c39f2d3b5ec43&oe=585E1571)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13775404_223826498012043_3902618703442170383_n.jpg?oh=7112da5b158aeb55c3df7f5fb6036996&oe=58197563)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13692679_223826674678692_339455183016737173_n.jpg?oh=3f5d34af85b649471fa3a3d7cfbd2990&oe=585B2136)


หัวข้อ: นิทานร้อยบรรทัดเล่ม3 ครูที่รักเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 19, 2016, 08:43:33 PM
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13692550_223826724678687_4368427346594178295_n.jpg?oh=a3a477a3ae12c070a865b1fb8074718f&oe=5843F9AE)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/13680865_223826748012018_8152824350796174750_n.jpg?oh=fafd5763ea11902c85dc77ae1818dd52&oe=58514B82)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13700020_223826964678663_7013664184774061002_n.jpg?oh=14fd3c4884ec9a9285f9138812d3826e&oe=585C6BB9)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13692574_223827011345325_6460766053655422349_n.jpg?oh=71e4e4de597adffeb6c9daa775886484&oe=584392A0)


หัวข้อ: นิทานร้อยบรรทัดเล่ม3 ครูที่รักเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 19, 2016, 08:44:35 PM
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13707623_223827021345324_1619705618210802167_n.jpg?oh=e43f7a0cb092f9fb20db92a82fa935c5&oe=5814A026)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13709822_223827091345317_6956758590491690167_n.jpg?oh=20a985a988cca5ad76a2058e3097d75b&oe=585188E8)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13709790_223827151345311_7251020234285493564_n.jpg?oh=ce562be016a86a285b92d1a8967cc729&oe=5844BB3D)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13770287_223827171345309_2393475741422860310_n.jpg?oh=6fdc69d6633965aed96c5d2969a1745d&oe=5814E8FE)


หัวข้อ: นิทานร้อยบรรทัดเล่ม3 ครูที่รักเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: akapon ที่ สิงหาคม 19, 2016, 08:45:25 PM
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13680927_223827241345302_8205682258261256695_n.jpg?oh=af3fdbb6578040f6f20be817f3d6ee49&oe=585B56D0)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13754124_223827258011967_1282479775949313634_n.jpg?oh=41cb6f709285173f4d38c5d072781061&oe=5854EB3A)